TRANG CHỦ | LỊCH SỬ LÀNG | HOẠT ĐỘNG CỦA LÀNG | CÁC NGÀY LỄ | CÔNG ĐỨC | HÌNH ẢNH | VIDEO | LIÊN HỆ
HÌNH ẢNH LÀNG
nhấn vào ảnh để phóng to
Hình ảnh hoạt đông 2016
Sắc Phong Đình Làng
Sắc phong Tiền Hiền Phan Công Thiên
Sắc phong Tiền Hiền Nguyễn Đăng
Sắc phong Tiền Hiền Kiều Lịch
Sắc phong Tiền Hiền Đỗ Tuyết
Sắc Phong Đình Làng 1
Sắc Phong Đình Làng 2
Sắc Phong Đình Làng 3
Sắc Phong Đình Làng 4
Sắc Phong Đình Làng 5
Lễ thị sát công trình cần được trùng tu
Lễ cúng thượng lương
Đình làng xuống cấp,sập đỗ
Lễ khởi công xây dựng Đình
Lễ triệt hạ Đình cũ
Lễ nhận quyết định công nhận di tích cần bảo quản
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang trực tuyến : 4
Lượt truy cập : 292.245
VĂN TẾ LÀNG ĐÀ SƠN

VĂN TẾ ĐÌNH LÀNG
LỄ LỆ KỲ AN MỒNG 10 THÁNG 3 HÀNG NĂM
LÀNG ĐÀ SƠN

DUY !!!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
tuế thứ    niên  ngoạt    nhựt.................thời (khắc).
KIM CƯ đà nẵng thành phố, liên chiểu quận, hòa khánh nam phường, đà sơn bổn xã, nhiêu trà na xứ chi nguyện .
TƯ NHƠN xuân tiết lễ lệ kỳ an cập quý kỵ tiền nhân cầu an cầu phước sự bổn làng đà sơn, chư phái tộc
KIM VÌ bổn làng, chư phái tộc, lão nông, thanh phụ, thân hào nhân sỹ nam phụ lão ấu , nhân dân cư ngụ, nam nữ sanh nhơn đại tiểu đẳng.
trạch trí : chủ bái  :..............................................................................................................
tả phân hiến……………………………..hữu phân hiến………………………………
CẪN DĨ  hương đăng hoa quả, thanh chước, phù lan, kim ngân, diêm mễ, minh y, trà tữu, sanh tư hào soạn, thứ phẩm chi nghi .

CẢM MINH CÁO VU TÔN THẦN 

 - sắt chỉ quan thánh đế .        
 - cữu thiên huyền nữ thánh tổ đạo mẫu nguyên quân thượng  đẳng thần . đại càn quốc gia nam hải tứ vị thánh nương tôn
   thần .  
 - gia tặng hoàn hoằng quan đại chí đức phổ bát hiến hóa trang lũy dực bão trung hưng thượng đẳng thần .
 - thiên y a na diễn phi chúa ngọc tôn thần .
 - gia tặng hoằng huệ phổ tế linh cảm diệu thông mặc tướng trang huy  
 - dực bảo trung hưng thượng đẳng thần .
 - cao các quảng độ đại vương tôn thần .
 - gia tặng hồng mô dỉ lược đôn ngưng phù lưu trạc dương trác dỉ dực bảo trung hưng thượng đẳng thần .
 - tam vị thành hoàng tôn thần .
 - gia tặng bảo an chánh trực hiếu thiện tịnh hậu, chi thần, phát thũy  thần nông đại đế hậu tắc tôn thần .
 - ngũ hành thánh phi tôn thần .
 - gia tặng chiêu hiển thanh tú dương trạch tôn hậu hoẳng đại trung đẳng thần .
 - hà bá thũy quan tôn thần .
 - gia tặng hoẳng ân quảng trạch trung đẳng thần .
 - đàn phi phu nhơn tôn thần .
 - gia tặng hoẳng phù quảng tế trang nhu đoan tú, trai thục dực bảo trung hưng trung đẳng thần .
 - bô bô phu nhơn tôn thần .
 - gia tặng hiệu linh cảm trung đẳng thần .
 - khai hoàng hậu thổ nguyên quân tôn thần .
 - bỗn xứ thành hoàng nhiêu trà na xứ tôn thần .
 - chúa động thánh phi tôn thần . 
 - gia tặng an tế linh ứng trung đẳng thần .
 - tam vị thánh minh oai sơ tước lộc đô nguyên súy kim tri lưỡng lộ, thượng hộ quốc
   công, long chiếu tư minh thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương tôn thần .
 - gia tặng hoằng hựu chi thần .
 - trấn nam dinh phó đô tướng mai quý phủ tôn thần .
 - gia tặng thùy trung, trung địch dỏng trung đẳng thần .
 - kỹ vì khoa tầu sĩ phi vận tướng quân tùng giang văn trung tôn thần .
 - gia tặng hiển văn chiêu tiết trung đẳng thần .
 - đương cảnh thổ địa tôn thần .
 - gia tặng hậu tế chi thần .
 - thái giám bạch mã chi thần .
 - gia tặng lợi vật chi thần .
 - hồng phi phu nhơn chi thần .
 - gia tặng diệu hiển chi thần .
 - hồng hoa (ba) công chúa chi thần .
 - gia tặng anh linh chi thần .
 - cao sơn chi thần .
 - gia tặng hiệu linh chi thần . 
 - cung võ vương, thiệu võ vương, vãng võ vương, an ba (hoa) hiến túc vương, tam vị tiên sư, thổ công,táo quân chi thần .
 - đông hải cự tộc ngọc lâm chi thần .
 - gia tặng từ tề chi thần .
 - thiên sanh thạch tượng chi thần .
 - gia tặng chiêu hóa chi thần .
 - khổng lổ giác hải chi thần .
 - gia tặng xung tuệ chi thần . 
 - lồi phi phu nhơn chi thần .
 - gia tặng thục thiện chi thần .
 - chúa sơn lâm bạch hổ lý nghĩa phủ chi thần .
 - đông nam sát hải lang lại nhị đại tướng quân .
 - gia tặng dỏng mẫn nghiêm dực trừng thậm hằng nghị chi thần .
 - kim niên hành khiến hành binh chi thần .
 - kim niên thái tuế chứ đức tôn thần .
 - mộc trụ, điển tuấn, thiên mạch chi thần .
 - sơn xuyên, nhạc độc, tứ đẩu nhà cầm tam vị đờn nương hiễn cả hiễn hai chi thần
 - tả ban bỗn xứ chư vị linh thần .
 - hữu ban bỗn xứ chư vị linh thần . 
 - bổn đình ty thổ nội ngoại viên trạch chư thần .
 - kỵ (cập)
 - tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh chi thần .
 - phần cập dỏng tướng quân tinh binh duệ húy cố quảng cơ .
 - chư vị tiền hiền phan, nguyễn, kiều, đỗ .
 - thập nhị tôn phái, chư phái tộc đẳng chư tôn linh, hương hồn đồng lai phối hưởng

                                          VIẾT CUNG DUY TÔN THẦN

sơn xuyên dục tú quang nhạc chung linh .
thị phất kiến, thính phất văn, tối vi   tối hiển .
tổn giả thần, quá giả hóa, chi túy   chi tinh .
tráng oai danh, ư nhất khuất, nhất thân .
huân cao thê, đảng diêu thần hóa ư nhất thân, nhất hiệp,   chánh trực thông minh .
phủ tướng tài, thành đại tạo chi chơn cao chướng báo di huân tham, toản kiên khôn chi khí hóa lưu hành 
nhật nguyệt hiệp kỳ minh, minh minh tại thượng .
thiên địa hiệp kỳ đức, đảng đảng nan danh .
phò quốc tỷ dân kỳ sinh di vỉnh .
quang tiển dủ hậu, duật tuần hữu thanh .
thử đức, thử công, hạt dỉ xưng tụng .
tải châm tải chước, thứ biểu đơn thành .
thượng kỳ giám cách, tích dỉ thuần trinh .
vật phụ dân khương, bổn làng đồng tế nhơn thọ .
niên phong tề mỹ, tứ dân cọng lạc hòa bình .
ngưỡng lại tôn thần chi gia huệ dã .
                                                          

PHỤC DUY CẨN CÁO !


       VĂN TẾ ÂM LINH

               LỄ LỆ KỲ AN MỒNG 10 THÁNG 3 HÀNG NĂM LÀNG ĐÀ SƠN

                                                      
DUY !
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
tuế thứ    niên  ngoạt    nhựt.................thời (khắc).
KIM CƯ đà nẵng thành phố, liên chiểu quận, hòa khánh nam phường, đà sơn bổn xã, nhiêu trà na xứ chi nguyện .
TƯ NHƠN xuân tiết lễ lệ kỳ an cập quý kỵ tiền nhân cầu an cầu phước sự bổn làng đà sơn, chư phái tộc
KIM VÌ bổn làng, chư phái tộc, lão nông, thanh phụ, thân hào nhân sỹ nam phụ lão ấu , nhân dân cư ngụ, nam nữ sanh nhơn đại tiểu đẳng.
trạch trí :
chủ bái  :
tả phân hiến………………………..hữu phân hiến…………………………. ..............
CẪN DĨ  hương đăng hoa quả, thanh chước, phù lan, kim ngân, diêm mễ, minh y, trà tữu, sanh tư hào soạn, thứ phẩm chi nghi .

                                                    CẢM MINH CÁO VU              

- khai hoàng hậu thổ đại đế nguyên quân,vạn phước phu nhơn tôn thần .
- hòa ôn đại thánh khương phụ tiên san tiêu diện đại sĩ diện khẩu quỹ vương .
- kim niên hành khiến hành binh chi thần .
- kim niên thái tuế chi đức tôn thần . 
- bỗn xứ thành hoàng chi thần .
- dương cảnh thổ địa chánh thần .
- thái giám bạch mã chi thần .
- ngũ hành chánh phi chi thần .
- chúa lồi chánh phi chi thần .
- chúa đàn thánh phi chi thần .
- tả ban bỗn xứ chư vị linh thần .
- hữu ban bỗn xứ chư vị linh thần .
- ngũ phương long mạch chi thần .
- tứ sơn tứ hướng tứ khí thần quan .
- đông thắng thần châu, nam thiệm bộ châu, tây ngưu hóa châu, bắc cu lư châu, trung ương hải tạng .
- ngũ phương linh nội chư vị linh thần, đẳng độ chi thần 
- chủ ngung mang nương đào lương ban nguyễn thị thúc chi thần .
- đại khí tiểu khí cập thập loại âm hồn, cô hồn tam thập lục bộ nam nữ âm linh cô hồn .
- thương vong chiến sĩ, liệt sĩ đẳng chư vong hồn .
- vô ỷ vô y, ngạ tử đao binh, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh .
- tra sát nạn nhơn, thất mạng tù nhơn, thất mạng thuyền nhơn, hải tặc thuyền nhơn, vô danh liệt sĩ, nam  nữ thất mộ, vô chủ        viễn cận tha hương đẳng chúng .
- bất phân tôn giáo, chủng tộc, bắc nam chinh chiến, kiến nhất thiết oan hồn, uổn tử, nam nữ liệt vị đồng lai phối hưỡng .

 

                                      VIẾT CUNG DUY CHƯ ÂM LINH CÔ HỒN

mạo hàm kim toãn lậu sậu đồng chung .
dương luật vị xứ (xí) ư đông trạch .
âm lăng dỉ phát  ư  xuân trung .
phú quý phù vân nguyệt độ, ám quyền thiên cổ sự .
tử sanh ẩn ước thủy lưu ba tạ kỷ anh hùng .
thân quốc thạnh suy nguyên hữu hạng .
danh hư kim cổ thế tương đồng .
vận hội do thiên, thời bất thượng tân gia chi kiết .
hung cang đổ địa, nhơn cữu la binh khí chi hung .
khảm ta luy loạn chi thích phùng .
hoặc dược độc ư cơ ngạ ôn hoàn, tại hồ thiên nhi mạc yểu .
hoặc bị  ư  đao binh chiến trận, chỉ nhi quốc vị vong thần .
chí khổ trầm giang tự ải, cập ư thực tận đồ cùng .
cốt hài ký tha hương, đông hạ hứa đa sương tuyết bạch .
mộ phần thông giả ngoại, xuân thu kỷ độ tịch dương hồng .
trường ta kỷ thứ tha hương ký vô phần nhi vô mộ .
thám thống giả y nhơn diển địa .
hựu thất tích nhi thất tôn chí nhất hàm oan vị ải .
hứa đa thống hậu vị vong (quên) .
bỗn làng đà sơn tâm thành phẩm vật .
tam tuần phỉ lễ ngưởng vọng chư linh hàm hinh hiến hưởng . 
nhất lộ hanh phong, hữu cầu tất ứng, hữu nguyện tất tùng . độ loại tảo siêu .
thiên bất hoàn hề, nhân bất hoán sản .
đa hữu giác sanh giả, không hề từ giả không .
nhất khuyến đơn tâm, chiếu mê đồ chi nhật nguyệt .
ngũ thường chơn tánh, độ kỳ tấn lễ đơn phùng .
cầu đăng thánh dứt, diễn tỵ lung trần .
nguyện âm hồn lai hưởng lai hâm, phò bỗn làng dân khương vật phụ .
ngưỡng lại  âm linh chi gia huệ dã .                                                                      

PHỤC DUY THƯỢNG HƯỞNG

 

 

 

 

                                      VĂN CÚNG

                                       - KỴ TIỀN HIỀN 14 THÁNG 4 HẰNG NĂM

                                       - TẢO MỘ TIỀN HIỀN MỒNG 1 THÁNG CHẠP HẰNG NĂM

                                               ( NHÀ THỜ CHƯ PHÁI TỘC LÀNG ĐÀ SƠN ) 

 

Duy !!!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
tuế thứ    niên . ngoạt  nhựt ......................thời (khắc).
Kim cư đà nẵng thành phố, liên chiểu quận, hòa khánh nam phường, đà sơn xã, nhiêu trà na xứ chi nguyện.
Tư nhơn hạ tiết (lễ kỵ  tiền hiền), đông tiết ( lễ tảo mộ tiền hiền) tâm thành lễ lệ.
kim vì bổn làng, chư phái tộc, lão nông, thanh phụ, thân hào nhân sỹ nam phụ lão ấu , nhân dân cư ngụ, nam nữ sanh nhơn đại tiểu đẳng.
trạch trí : tự tôn :…………………………………………………………................................................................ 
tả phân hiến……………………………….....................hữu phân hiến…………………………………………………
cẫn dĩ  hương đăng hoa quả, thanh chước, phù lan, kim ngân, diêm mễ, minh y, trà tữu, sanh tư hào soạn, thứ phẩm chi nghi .

CẢM CÁO VU. 


- cao cao cao tổ khảo tiền hiền  vinh dương quận phan tiên công 
   nẫm trứ sắc phong dực bão trung hưng linh phò tôn thần .
- cao cao cao tổ khảo tiền hiền  trần lưu quận nguyễn quý công 
   nẫm trứ sắc phong dực bão trung hưng linh phò tôn thần .
- cao cao cao tổ khảo tiền hiền  lương quốc quận kiều quý công 
   nẫm trứ sắc phong dực bão trung hưng linh phò tôn thần .
- cao cao cao tổ khảo tiền hiền  kinh triệu quận đỗ quý công 
   nẫm trứ sắc phong dực bão trung hưng linh phò tôn thần .
- cao cao cao tổ tỷ tiền hiền  trần ngọc lãng chánh thất chi tiên linh
- cao cao cao tổ tỷ tiền hiền   nguyễn quý công chánh thất chi tiên linh
- cao cao cao tổ tỷ tiền hiền   kiều quý công  chánh thất chi tiên linh
- cao cao cao tổ tỷ tiền hiền   đỗ quý công  chánh thất chi tiên linh
- Tiền hiền khai khẫn, hậu hiền khai cơ , tiền hiền khai canh, hậu hiền khai cư liệt vị chư tôn linh .
- cao cao tổ khão dĩnh xuyên quận trần quý công tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  kinh triệu quận lê quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  giang hà quận huỳnh quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  an định quận hồ quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  cao bình quận phạm quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  tề quận đàm quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  nam dương quận đặng quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão  thanh hà quận trương quý công  tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
- cao cao tổ khão   trà quý công tôn linh .
- cao cao tổ tỷ thị quý nương tôn linh .
thượng niệm lịch đợi tiền phối hậu phối cao tằng tổ khão liệt vị chư tôn linh đồng lai phối hưỡng .


VIẾT CUNG DUY !!! 


Tiên tổ : công tối  đại, đức di  linh
hữu khai tấc , tiên sáng nghiệp chi công thùy thống .
khắc xương khiết hậu tài chi chí vĩnh kiên .
cữu hiệp nhơn nhơn tư vi thạnh hỹ.
triệu bồi vũ niếu chánh do thiên .
khai khẫn khai canh dĩ tố vạn niên chi kế.
thử công , thử đức di lưu nhứt bổn chi diên .
diệu toán viễn hoằn vạn thế chi qui mô trường tại .
thừa thành tọa hưỡng thiên thu chi phước trạch .
vãng cô nhi anh linh như tại , lai vu nhi công đức bấc thiên .
tư dã tế tự dị lưu thời thiết, cung trần chi cãm huy nguyên
hữu bổn cãm vọng sương lộ chi  ân .
tư nhơn...................tiết cẫn tiến phi  nghi nguyện kỳ lại hưỡng
tích dĩ bình an, ngưỡng lại tôn linh phò trì chi gia huệ dã .


PHỤC DUY CẨN CÁO !!! 

                                                                                   
VĂN CÚNG ĐẤT
KỴ & CHẠP MẢ TIỀN HIỀN MỒNG 1 THÁNG CHẠP & NGÀY 14 THÁNG 4
( NHÀ THỜ CHƯ PHÁI TỘC LÀNG ĐÀ SƠN )


Duy
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
tuế thứ ……………………… niên ……………. ngoạt ………….. nhựt lượng thời .
kim cư đà nẵng thành phố, liên chiểu quận, hòa khánh nam phường, đà sơn làng, nhiêu trà na xứ chi nguyện
tư nhơn hạ tiết (lễ kỵ tiền hiền), đông tiết ( lễ tảo mộ tiền hiền) tâm thành lễ lệ.
Kim vì  bổn làng, chư phái tộc, lão nông, thanh phụ, thân hào nhân  sỹ nam phụ lão ấu, nhân dân cư ngụ, nam nữ sanh nhơn đại tiểu đẳng.
trạch trí : chủ bái :…………………………………………………………………………………………....................
tả phân hiến ………………............................................hữu phân hiến......................................................
Cẩn dĩ kim ngân hương đăng hoa quả sanh tư thanh chước phù lan, trà tữu thứ phẩm chi nghi .


CẢM CÁO VU !!!    


khai hoàng đại đế hậu thổ nguyên quân .
kim niên hành khiến , hành binh chi thần .
kim niên thái tuế chí đức tôn thần .
bỗn xứ thành hoàng đại vương tôn thần .
cao các quãng độ tôn thần .
thái giám bạch mã lợi  vật tôn thần .
đường kiễn thổ địa phước đức chánh thần .
cữu thiên huyền nữ đạo mẫu thánh tổ nguyên quân .
hòa ôn đại thánh khương phụ tiên sinh tôn thần .
tiêu diệm đại sĩ diệm khẫu quỹ vương tôn thần .
tiên sư bỗn mạng táo phủ thần quan .
ngũ phương hậu thổ liệt vị chi thần .
tả thần trà , hữu uất lũy nhị vị tôn thần .
tả thanh long , hữu bạch hỗ tiền châu tước hậu huyền võ đằng xà đại tướng quân tôn thần .
tả ban bỗn xứ chư vị linh thần .
hữu ban bỗn xứ chư vị linh thần .
tả ban thổ nương công chúa ,hữu ban hỏa nương công chúa linh thần .
kim mộc thũy hỏa thổ ngũ hành tiên nương .
ngũ phương chủ nguy man nương đào lương ban nguyễn thị thúc chi thần .
ngũ phương lão ôn bộ cói thần quan .
nhị thập tứ sơn, nhị thập tứ hướng hành long dẫn mạch thần quan .
ngũ phương dù thần, dương thần, nhơn quỹ, du quỹ liệt vị thần quan 
ngũ phương âm hồn, cô hồn đồng lai phối hưỡng .


VIẾT CUNG DUY ÂM HỒN, CÔ HỒN !!!   


Tánh thuộc ngũ âm danh xưng thập loại .
đời thượng cổ hồn phiêu phách đói .
không mộ phần hồn phách phiêu .
thương cho người ái quốc cần ưu .
đành bỏ mạng nơi chiến trường sa đắm .
cũng có người băng sương ngàn dặm.
lên non cao núi thẳm bõ thây .
thương cho người sĩa suối té cây .
thương cho kẽ hùm tha gấu nuốt .
cũng có người lụt trôi bão táp .
thây cốt hài trôi ra đại hải trường giang .
thương cho người thuyền dọc sóng ngang .
mà chìm xuống sông sâu bể thẳm .
biết bao người nghĩa sĩ trung cang .
thà chết vinh hơn sống nhục không màng .
thiếu chi kẽ trung thần liệt tử .
hồn thác xuống diêm đình quỹ sứ .
cũng không người phụng sự quãy đơm .
thương cho người thiếu áo hụt cơm .
mà chết đói giữa đồng khô cỏ cháy .
mồ vô chủ không ai cúng quãy .
hồn dật dờ trên đường cái ngã ba .
thân nỗi trôi trong bóng xế trăng tà .
hồn thơ thẩn trên cây cao bóng mát .
tiếng khóc than ! dưới thời kỳ chiến tranh tàn sát .
bị tàu bay khũng bố bỏ thây .
thương cho người chết bị bao vây .
lại nhiều kẽ xang mìn mà tệ tử .
không luận là nam hay là nữ .
chết dập dồn khắp các đông tây .
thương cho người chết bắn nát thây .
thảm cho kẽ thân chìm nơi đáy giếng .
nghe mốc chê, canh nông động tiếng .
da thịt văng từng mãnh thảm thương .
kẽ bị xiềng đói cháy thịt xương .
người bị trói quẳng vào vòng nước .
cũng có lúc năm bãy người một lượt .
trói tay chân thả xuống sông sâu .
thảm cho người cắt cổ beo đầu .
máu lai láng trên cầu dưới cống .
xót xa quá năm bãy người một đống .
kẽ nằm ngang người nằm dọc .
thây cốt hài phơi trên chốn xa trường .
kẽ bị tàu chận, người bị xe chà .
hồn phất phơ nơi suối hạt .
thương cho kẽ ra đi mất xác .
nơi rừng thiêng lai vãng không người .
bị hỗ lang ác thú ăn tươi .
dưới suối thẳm độc xà nuốt sống .
chất huỳnh lương khác khao ảo mộng .
kẽ thác rồi người sống cũng ai bi .
hởi oan hồn uổng tử thê phi .
cuộc phù thế khóc than thương hại .
trai giận vợ đành đi tự ải .
gái hờn chồng xuống suối trầm mình .
cũng có khi vì sự bất bình .
vì oan ức ra tay thắt cổ .
thương cho người qua sông, qua hố .
phút bất ngờ sĩa té hố sâu .
thương cho người chết bị không đầu .
thảm cho kẽ ra đi vì nước . 
biết bao kẽ chiến trường thao lược .
vì nước nhà đành phải hy sinh .
thương cho người vì nước quên mình .
cơn quốc loạn hiến thân cho tổ quốc .
oan hồn ơi ! sống thì khôn, thác thì thiên .
người trăm họ biết đâu cho rõ .
nay trong nước, tỉnh kia huyện nọ .
người xã thôn một dạ kỉnh thành .
kẽ thì lo phụng sự sắm sanh .
người thì đạm bạc trầm trà phụng cúng .
nay bổn làng tâm thành cung phụng .
cầu nguyện cho âm hồn, cô hồn lai hưỡng lai hâm
phò trì cho làng xóm được sự an lành .
phò hộ cho dân an khương thới .


NGƯỠNG LẠI ÂM HỒN, CÔ HỒN CHI GIA HUỆ DÃ !!!  

 

 


                                                                                                       VĂN CÚNG

      - GIỖ ÂM LINH 16 THÁNG 3 HẰNG NĂM
        - TẢO MỘ ÂM LINH 16 THÁNG CHẠP HẰNG NĂM

 Duy !!!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
tuế thứ    niên     nguyệt        nhựt………………thời  (khắc)
Kim cư đà nẵng thành phố, liên chiểu quận, hòa khánh nam phường, đà sơn xã, nhiêu trà na xứ chi nguyện.
tư nhơn xuân tiết tâm thành (lễ  giỗ âm linh ), đông tiết tâm thành (tảo mộ âm linh ).
kim vì bổn làng, chư phái tộc, lão nông, thanh phụ, thân hào nhân sỹ nam phụ lão ấu , nhân dân cư ngụ, nam nữ sanh nhơn đại tiểu đẳng.
trạch trí : bồi bái :………………………………………………………………………………………..    
tã phân hiến…………………………………………………hữu phân hiến………………………………
cẫn dĩ  hương đăng hoa quả, thanh chước, phù lan, kim ngân, diêm mễ, minh y, trà tữu, sanh tư hào soạn, thứ phẩm chi nghi .

                                                                    CẢM CÁO VU !!!  

Thái tuế chí đức tôn thần .
kim niên hành khiến , hành binh tôn thần .
hòa ôn đại thánh khương phụ nguyên sanh tôn thần .
tiêu diện đại sĩ phạm đột thiên tôn thần .
diệm khẩu quỷ vương phạm đột địa tôn thần .
bà la môn tiện phạm đột nhơn tôn thần .
bổn xứ thành hoàn đại vương tôn thần .
đương kiễn thổ địa phước đức chánh thần.
đông trù tây mạng táo phũ thần quân.
ngũ phương hậu thổ thị liệt vị tôn thần .
đông thiệm thần châu, nam thiệm bộ châu 
tây ngưu hóa châu, bắc bồ lộ châu .
trung ương câu lô châu, liệt vị linh thần
đông phương trương nguyên bá, nam phương lưu nguyên đạc ,
tây phương triệu công minh, bắc phương lý xữ sĩ, 
trung ương sự văn nghiệp liệt vị linh thần .
tiền hiền , hậu hiền liệt vị tôn linh .
tiền phối , hậu phối liệt vị tôn linh .
chủ ngung đào lương ban , mang nương nguyễn thị thúc liệt vị chi thần .
bổn xứ nghĩa trũng sỡ, chánh đô đốc nguyễn quý công, phó đô đốc phan quý công, tráng sự kiều quý công  chư tôn thần. 
tã ban liệt vị  chư  linh thần .
hữu ban liệt vị chư linh thần .
ngũ phương âm thần liệt vị thần quan .
ngũ phương du thần, nhơn thần liệt vị thần quan .
bách tánh bách quân, kẽ ở chưng làng, người sang chưng nước,
chức tước các ngôi , văn ban võ bá, thập nhị tôn phái, thập nhị
tôn linh, đẳng đẳng hữu danh vô vị, trùng trùng hữu vị  vô danh,
thập nhị loại  âm hồn cô hồn đồng lai phối hưỡng .

                                                                     VIẾT CUNG DUY !!! 

Âm hồn cô hồn, u linh phưỡng phất, trạc chất y hy.
hoặc sĩ nông công thương, vi thọ yễu tôn ty, hoặc vì hiếu tâm nhi trí tử 
hoặc vì tiết nghĩa mà xá sanh, hoặc thũy hòa cơ hàng vô cẫn bấc kỳ .
hoặc bị hổ lang chi nang ngự, hoặc dũng ư khinh sanh hoặc ư thế sữ .
minh minh hồn phách vị siêu thăng, lẫm lẫm hình dung vô định xứ .
tánh danh bấc cú, thế đợi nang truy .
tinh thần bấc táng ư nhơn giang, âm đa tỹ hộ, tinh sãn thường lưu vu
thế thượng am hữu phò trì .
thiên thu hương hõa hà y quy, thập loại  âm hồn thùy kỳ sỡ tự .
thiên niên hồn phách phiêu lưu, muôn kiếp thi  hài thất lạc .
tư nhơn ...................................tiết cẫn tiến phĩ nghi , nguyện kỳ lai hưỡng ,
tích dĩ phiền hy .
ngũ phương âm hồn cô hồn hà sa ngoại quỉ thất thập nhị nghiệp âm hồn cô hồn đẳng chúng đồng lai phối hưỡng.
hộ toàn dân phước thọ tăng long, phò làng nội bình an khương thái .
ngưỡng lại , âm  linh cô hồn chi gia huệ dã .


                                                                            
PHỤC DUY CẨN CÁO !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XƯỚNG LỄ CHÁNH TẾ (HÀNH NGHI CHƯỚC LỄ)

ĐÌNH LÀNG ĐÀ SƠN


- CŨ SOÁT TẾ VÂT ( Đi 2 trò dẫn) .
- CHẤP SỰ GIẢ CÁC TƯ KỲ SỰ .
- BỒI BÁI NGHỆ QUÁN TẨY SỞ ( rửa tay rửa mặt ) .
- QUÁN TẨY THUẾ CÂN ( lau tay mặt ) .
- BỒI BÁI, CÁC PHÂN HIẾN TỰU VỊ .
- KHỞI CHINH CỔ, NHẠC SANH TỊNH KHỞI .
- NGHỆ HƯƠNG ÁN TIỀN – GIAI QUỲ .
- PHẦN HƯƠNG ( chánh tế cầm hương ) THƯỢNG HƯƠNG.
- NGHINH THẦN LINH, CÚC CUNG HƯNG BÁI ( 4 lạy ) .
- HÀNH SƠ HIẾN LỄ - NGHỆ TỮU TÔN SỞ .
- TƯ TÔN GIÃ – CỮ MẠCH CHƯỚC TỮU .
- NGHỆ TÔN THẦN VỊ TIỀN – GIAI QUỲ .
- TẤN TƯỚC – HIẾN TƯỚC – PHU PHỤC HƯNG BÌNH THÂN – PHỤC VỊ .
- TƯ CHÚC GIÃ – BỖNG CHÚC VĂN – NGHỆ ĐỌC CHÚC SỞ ( đi 2 trò đèn )
- GIAI QUỲ - CHUYỂN CHÚC – ĐỌC CHÚC  ( đọc văn ) .
- PHỦ PHỤC HƯNG BÁI ( 2 lạy ) .
- HÀNH Á HIẾN LỄ - NGHỆ TỮU TÔN SỞ - TƯ TÔN GIÃ – CỬ MẠCH -CHƯỚC TỮU .
- NGHỆ TÔN THẦN VỊ TIỀN – GIAI QUỲ .
- TÁI TUẦN – CHƯỚC TỮU .
- PHỦ PHỤC HƯNG – BÌNH THÂN – PHỤC VỊ .
- HÀNH CHUNG HIẾN LỄ - NGHỆ TỮU TÔN SƠ .
- TƯ TÔN GIÃ – CHỮ MẠCH CHƯỚC TỮU – GIAI QUỲ .
- TẤN TƯỚC – HIẾN TƯỚC – PHỦ PHỤC HƯNG – BÌNH THÂN – PHỤC VỊ .
- THIỂU KHƯỚC ( lui ra ngoài ) Các thân hào nhân sĩ , Con dân vào lạy .
- ẨM PHƯỚC NGHỆ - ẨM PHƯỚC VỊ .
- GIAI QUỲ - ẨM PHƯỚC THỌ TỘ .
- PHỦ PHỤC HƯNG BÁI ( 2 lạy ) .
- THIỂU KHƯỚC PHỤC VỊ - ĐIỂM TRÀ – TẠ THẦN LINH – CÚC CUNG –
  HƯNG BÁI (4 lạy ) .
- TƯ CHÚC GIÃ – BỖNG CHÚC VĂN – PHẦN CHÚC LỄ TẤT .

 

 XƯỚNG LỄ CHÁNH TẾ TỰ VỊ

( CŨ SOÁT TẾ DẬT )

NHÀ THỜ CHƯ PHÁI TỘC LÀNG ĐÀ SƠN

 
- CHẤP SỰ GIẢ CÁC TƯ KỲ SỰ .
- BỒI BÁI NGHỆ QUÁN TẨY SỞ ( rửa tay rửa mặt ) .
- QUÁN TẨY THUẾ CÂN ( lau tay mặt ) .
- BỒI BÁI TỰ VỊ , CÁC PHÂN HIẾN TỰU VỊ .
- KHỞI CHINH CỔ, NHẠC SANH TỊNH KHỞI .
- PHẦN HƯƠNG ( chánh tế cầm hương ) THƯỢNG HƯƠNG.
- NGHINH THẦN LINH, CÚC CUNG HƯNG BÁI ( 4 lạy ) .
- HƯNG BÌNH THÂN .
- HÀNH SƠ HIẾN LỄ - NGHỆ TỮU TÔN SỞ .
- GIAI QUỲ CHƯỚC TỮU .
- PHU PHỤC HƯNG BÌNH THÂN .
- TƯ CHÚC GIÃ – BỖNG CHÚC VĂN – NGHỆ ĐỌC CHÚC .
- GIAI QUỲ - CHUYỂN CHÚC – ĐỌC CHÚC  ( đọc văn ) .
- PHỦ PHỤC HƯNG BÁI ( 2 lạy ) .
- HÀNH Á HIẾN LỄ - GIAI QUỲ - CHƯỚC TỮU - PHỦ PHỤC HƯNG .
- BÌNH THÂN – HÀNH CHUNG – HIẾN LỄ - GIAI QUỲ .
- CHƯỚC TỮU - PHỦ PHỤC HƯNG – BÌNH THÂN .
- ẨM PHƯỚC NGHỆ - ẨM PHƯỚC – GIAI QUỲ - ẨM PHƯỚC .
- THO TỎ - PHỦ PHỤC HƯNG ( 2 lạy ) .
- THIỂU KHƯỚC – PHỤC VỊ - ĐIỂM TRÀ .
- HẠ THẦN – CÚC CUNG HƯNG BÁI  ( 4 lạy ) .
- TƯ CHÚC – GỈA BỖNG – CHÚC VĂN – PHẦN CHÚC NHẠC CHỈ .
- LỄ TẤT .

LỄ TÚC (SÁT SANH)

ĐÌNH LÀNG ĐÀ SƠN

 
- CHẤP SỰ GIẢ CÁC TƯ KỲ SỰ .
- BỒI BÁI  - NGHỆ QUÁN TẨY SỞ - THUẾ CÂN ( rửa tay rửa mặt ) .
- BỒI BÁI TỰU VỊ .
- KHỞI CHINH CỔ ( 3 hồi trống ) .
- PHẦN HƯƠNG ( chánh tế cầm hương ) SƠ HIẾN LỄ .
- GIAI QUỲ - THƯỢNG HƯƠNG .
- NGHINH THẦN CÚC CUNG HƯNG BÁI ( 4 lạy ) .
- PHỦ PHỤC HƯNG – BÌNH THÂN SƠ HIẾN LỄ .
- GIAI QUỲ - CHƯỚC TỮU .
- PHỦ PHỤC HƯNG – BÌNH THÂN .
- TỈNH SANH NGHỆ - TỈNH SANH SỞ .
- TỈNH SANH – PHỤC VỊ - TẠ THẦN .
- CÚC CUNG HƯNG BÁI  ( 4 lạy ) .
- LỄ THÀNH  .


                                                    

QUY ĐỊNH CHUNG :

 
- KHỞI CHINH CỔ :   ( Chiên Trống Làng ) .
- NHẠC SANH TỊNH KHỞI : ( 3 Tròn , 3 Dài ) .
- PHẦN HƯƠNG :     Đổ Trống ( Bài Xây ) .
- HƯNG BÁI :             4 Lần  ( Bài xàng xê ) .
- HƯNG BÌNH THÂN :  ( Dứt ) .
- SƠ HIẾN LỄ - ĐỔ TRỐNG :  ( Bài Nam Bình ) .
- PHỤC VỊ  :  Học Trò Lễ về chổ ( Dứt ) .
- ĐỌC CHÚC VỊ :  ( Bài Xây ) .
- ĐỌC CHÚC :  ( Điểm Trống ) .

HỘ TRỢ TRỰC TUYẾN


Hotline

0905.119.705CHỨNG NHẬN
Chứng Nhận
LIÊN KẾT WEBSITE
» Lịch sử tộc Phan
» Lịch Sử Tộc Nguyễn
» Lịch Sử Tộc Kiều
» Lịch Sử Tộc Đỗ
» Lịch Sử Tộc Trần
» Lịch Sử Tộc Lê
» Lịch Sử Tộc Huỳnh
» Lịch Sử Tộc Hồ
» Lịch Sử Tộc Phạm
» Lịch Sử Tộc Đàm
» Lịch Sử Tộc Đặng
» Lịch Sử Tộc Trương
» Lịch Sử Tộc Trà
© 2011 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ LÀNG ĐÀ SƠN - HÒA KHÁNH NAM - LIÊN CHIỂU.
Địa chỉ : Tổ 15, Phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Thiết kế web Nam Phin Co.,Ltd